Utbildning

KBT Uppsala ger orienterande utbildningar i kognitiv beteendeterapi (KBT), inlärningspsykologi, tillämpad beteendeanalys (TBA) och i kommunikationsfärdigheter. Dessa utbildningar utformas tillsammans med er utifrån en grundmall. De orienterande utbildningarna ger en överblick av området från forskning till praxis.

Vi ger även mer omfattande utbildningar i KBT och TBA som med fördel kan kombineras med metodhandledning. Om KBT eller TBA ska användas som behandlingsmetod i er verksamhet rekommenderas denna mer omfattande utbildning i kombination med handledning.

Utbildningarna ges under hel- eller halvdagar och innehåller teori varvad med praktisk tillämpning i övningar och rollspel. Övningarna vi gör anpassas utifrån er verksamhet.

Utbildningarna varierar vanligtvis i omfattning mellan 1 till 15 heldagar.

Kontakta KBT Uppsala för mer information om utbildningsutbudet