Psykolog i Uppsala

Vår mottagning vänder sig till dig som söker en privat psykolog i Uppsala. För dig som bor i stan så tar du dig lätt till mottagningen med buss eller cykel. Om du åker tåg så får du en ca tio minuters promenad från centralstationen.

Vid en första kontakt med oss per telefon eller e-post frågar vi om anledningen till att du hör av dig. Om vi kommer fram till att träffas så sätter vi en tid för ett första samtal.

Kontakten börjar med 1-3 bedömningssamtal. Vi går under dessa samtal igenom dina svårigheter och förmågor för att se om kognitiv beteendeterapi är något för dig. Samtalen mynnar ut i en problembeskrivning och ett behandlingsförslag. Därefter får du ta ställning till om du vill inleda behandling. Behandlingen omfattar ca 6-20 sessioner och varje session är 45 minuter.

Som inom den offentliga vården lyder privatpraktiserande psykologer under Hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att vi tillämpar samma regler för sekretess och journalföring.

Betalning görs mot faktura i efterskott.