Handledning i psykoterapi och beteendeterapi

KBT Uppsala erbjuder handledning i klinisk kognitiv beteendeterapi för behandlingspersonal med kunskaper om KBT, samt handledning i psykoterapi. För personalgrupper med mindre eller inga förkunskaper om KBT rekommenderas handledning i kombination med utbildning i KBT. Vi hjälper givetvis till med att arbeta fram förslag kring hur detta bäst kan anpassas till er verksamhet.

Handledning kan fylla flera funktioner. Oftast skiljer man på två former av handledning - ärendehandledning och processhandledning. I ärendehandledningen tar man upp specifika fall för att diskutera och planera hur behandlingen ska bedrivas i konkreta termer. Processhandledningen är mer inriktad på behandlarens upplevelser eller kompetens.