Neuropsykiatriska utredningar

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar för att förstå deras styrkor, behov och utmaningar. Vi arbetar i nära samarbete med familj och skola för att få en helhetsbild av barnets/ungdomens behov. 

KBT Uppsala utför även neuropsykiatriska utredningar på vuxna. Våra utredningar kan bidra till att man får större förståelse för sina svårigheter och behov och därmed kan få hjälp med strategier för att hantera utmaningar i arbete, studier och vardagliga aktiviteter.

En utredning genomförs i olika steg. Vi börjar med en grundlig genomgång av din livssituation och förväntningar för att kunna anpassa utredningen efter dina behov. En kombination av kliniska observationer, tester och intervjuer används för att samla in relevant information om dina styrkor och behov. Sedan sammanförs all information och analyseras för att komma fram till ett resultat och eventuell diagnos. Avslutningsvis förs ett samtal kring resultaten där du får möjlighet att ställa frågor. Under det här samtalet diskuteras åtgärder och eventuell remittering inom regionen.

Kontakta oss för att boka en konsultation eller för att få mer information om våra tjänster!