Välkommen!

KBT Uppsala är ett företag som erbjuder utbildning, handledning och psykoterapi. Allt utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt (KBT) perspektiv. Mottagningen, som ligger i gamla fängelsets lokaler, nås lätt med buss eller cykel för dig som bor i stan. Om du kommer med tåg så tar en promenad från centralstationen till mottagningen ca tio minuter. Du behöver ingen remiss för att få komma till mottagningen - hör av dig så bokar vi en tid för ett första samtal eller för en rådgivning.

KBT Uppsala erbjuder skräddarsydda utbildningar i inlärningspsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT), tillämpad beteendeanalys (TBA) och i kommunikationsfärdigheter. Skicka en rad om vad du önskar så lägger vi tillsammans upp en utbildning som passar er verksamhet.

Handledning är viktigt! Och ett bra sätt att utveckla både verksamheten och den enskilde behandlarens färdigheter. Hör av dig så pratar vi vidare om handledning.

Verksamheten drivs av Roger Olsson som är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Företaget har i dag uppdrag inom olika HVB-verksamheter samt kommunala och statliga verksamheter.

 

Nyheter

  • Uppdrag 2019/2020:

    Adventum vård AB | Cureum AB | Alternatus AB | Barnpsykologerna i Uppsala AB| Tiangården HVB | HVB Hyttan | Curmitisgruppen AB | Morgården HVB

    Läs mer