Välkommen till KBT Uppsala

KBT Uppsala är en privat verksamhet som erbjuder psykologisk behandling, utredning, utbildning, handledning och utveckling av arbetsgrupper. Privatpersoner och företag som söker psykolog är välkomna att kontakta oss.

KBT Uppsala erbjuder

På vår psykologmottagning arbetar vi med enskilda och par utifrån ett kognitivt och beteendeterapeutiskt (KBT) perspektiv. Vi använder evidensbaserade metoder utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för att behandla psykiatrisk problematik och psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens inom ångest, depression och trauma. Vi utför även neuropsykiatriska utredningar. Mottagningen ligger i centrala Uppsala i gamla fängelsets lokaler. Ingen remiss behövs för att komma till mottagningen.

KBT Uppsala erbjuder utbildningar och omfattande kurser i KBT inom vård och omsorg. Utbildningar ges till skola, HVB, psykatri, habilitering och Socialtjänst.

Vi erbjuder handledning inom klinisk verksamhet både till enskilda och grupper. Uppdragen kan vara inriktade mot process- och/eller metodhandledning.

KBT Uppsala erbjuder tjänster inom psykosocial arbetsmiljö med fokus på arbetsgrupper. Vi arbetar med team- och grupputveckling, kommunikation och samspel, normer och värderingar i gruppen samt med konflikthantering.

Pågående uppdrag

Adventum vård AB I Cureum AB I Institutionen för Psykologi I Barnpsykologerna i Uppsala AB I HVB Hyttan I Curmitisgruppen AB I Morgården HVB I Dormsjöskolan I Älvkarleby kommun I Östhammars kommun

Aktuellt

  • Det finns inga objekt att visa